Cesta Dědy Pouště na videu!

(Štěpoš, 15.1.2005, 11:13)

Konečně se nám podařilo v časové mezeře (mezi pitím kýblů aviváže, učením na zkoušky a opravovaním prokopnutých dveří) zpracovat video o cestě Dědy Pouště, které můžete spatřit také ve vysílání kabelové televize. Podrobnosti o štědrém, všechnymilujícím Dědovi Poušťovi můžete najít v našich výzkumech piperitských Vánoc. Odkaz na stažení dokumentárního pořadu (spolu s filmem o filmu!) najdete na samotném konci stránky.